Implanturi Fast & Fixed la pacient cu boala parodontală

   
implant in 24 ore

DETALIILE CAZULUI

DESPRE CAZ