logo ue
logo-GR
logo-IS-2014-2020

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL

D „SC DENT COMPLET SRL anunţă implementarea proiectului cu titlul “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 116676.

D Scopul proiectului constă în dezvoltarea activității societății Dent Complet SRL prin completarea, respectiv dotarea societății cu echipamente noi, moderne.
Obiectivele specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivului general sunt:

  1. OS1. Cresterea numarului de locuri de munca cu 1 post pana la sfarsitul perioadei de implementare.
  2. OS2. Cresterea capacitatii intreprinderii prin achizitia a 12 echipamente noi, in vederea imbunatatirii gamei de servicii prestate si in vederea asigurarii calitatii serviciilor, pana la finalizarea implementarii proiectului.
  3. OS3. Cresterea cifrei de afaceri cu aproximativ 10% in termen de 1 an de la finalizarea implementarii proiectului.

D Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului sunt:

  1. R1. Un loc de munca creat pana la sfarsitul perioadei de implementare.
  2. R2. 12 echipamente noi achizitionate in vederea imbunatatirii gamei de servicii prestate si in vederea asigurarii calitatii serviciilor, pana la finalizarea implementarii proiectului.
  3. R3. Cifra de afaceri mai mare cu aproximativ 10% in termen de 1 an de la finalizarea implementarii proiectului.

D Data de incepere a proiectului este 01.10.2015, iar perioada de implementare se deruleaza intre 18.12.2018 – 29.02.2020.
Valoarea totală a proiectului este de 1,384,296.23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 990,161.17 lei, din care contribuția FEDR 894,968.97 lei.”

Pentru informatii detaliate despre celalalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati:
precum si catre site-ul web al Programului Operational Rergional 2014-2020:
si pagina de Facebook al programulu: