POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  “Dent Complet”

 Clienții noștri sunt extrem de importanți pentru noi astfel că tratăm cu seriozitate toate aspectele și implicațiile pe care relația cu noi le are sau le poate avea în viața lor privată astfel că am elaborat o “Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal” menită a prezenta detaliat datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, de ce și cum le prelucrăm și în aceeași măsură cum le protejăm atunci când intrați în relație cu noi.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a avut în vedere reglementările cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (pe care îl vom prescurta „GDPR”)

Această “Politică de  prelucrare a datelor cu caracter personal” este actualizată periodic. În cazul în care vor interveni modificări legislative sau de altă natură care determină necesitatea actualizării, vom afișa pe site.

Data ultimei modificări: iulie 2018

Cuprins

 1. Cine suntem noi
 2. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
 3. Ce date colectăm și scopul colectării
 4. Temeiul legal al prelucrării
 5. Destinatarii colectării
 6. Perioada de stocare
 7. Marketing
 8. Securitatea informațiilor

 

 1. Cine suntem noi:

 

Dent Complet SRL

Pasiune pentru zambete

J12/3417/2012

31041531

Pct de Lucru:

Str Louis Pasteur nr 60

Cluj Napoca

Pentru orice intrebare cu privire la colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră personale de Dent Complet, va rugam sa ne contactați, oricând in timpul programului sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: dentcomplet@gmail.com

 

Programul nostru este:

Luni – Vineri: 09:00 – 21:00

Sâmbătă: 09:00 – 14:00

Duminică: închis (cu excepția urgențelor).

 

Ne găsești în Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 60, jud. Cluj

Ne obligăm să îți răspundem în cel mai scurt timp.

 

 1. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
Autoritate de supraveghere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Contact :

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Date cu caracter personal orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, ce pot duce direct sau indirect la identificarea unei persoane, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa și orice informație despre localizare, informații cu privire la identificatorii online, adresa de email, istoric medical, analize medicale, diagnostic, plan de tratament sau orice data personala cu privire la sănătatea dvs.;
Categoriile speciale de date cu caracter personal datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase sau filozofice ori apartenența la sindicate, datele genetice și biometrice, datele privind starea de sănătate, viața sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
Persoană vizată persoana identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal;
Operator entitatea care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Împuternicit entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului;
Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora;
Transfer înseamnă divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea datelor cu caracter personal către respectiva terţă parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace.

 

 

În temeiul Legislației privind protecția datelor, persoanele fizice vizate beneficiază de  următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat dacă datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată, operatorul, în momentul obținerii acestora are obligația de a furniza acesteia, următoarele: datele sale de identificare, scopul prelucrării, destinatarii datelor, informații referitoare la transfer dacă acestea urmează să fie transferate, perioada de stocare și toate drepturile de care se bucură persoana în virtutea Legislației privind protecția datelor.
Dreptul de a acces presupune pentru persoana vizată dreptul de a obține din partea operatorului confirmarea/infirmarea că i  se prelucrează date cu caracter personal ce o privesc și în caz afirmativ să i se furnizeze toate informațiile menționate în cadrul “Dreptului de a fi informat”.
Dreptul de a cere rectificarea dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor inexacte care o privesc.
Dreptul de a solicita ștergerea, “dreptul de a fi uitat” reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita ștergerea în situația în care:

–  datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate,

–  persoana vizată își retrage consimțământul și nu mai există un alt temei juridic pentru prelucrare,

–  persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea,

–  datele au fost prelucrare ilegal,

–  datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,

–  datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii către un minor.

Dreptul la restricționarea prelucrării este aplicabil în următoarele situații:

–  persoana vizată contestă exactitatea datelor,

–  prelucrarea este ilegală

Dreptul de opozitie persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situația personală cu excepția situației când există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate
Dreptul de portabilitate a datelor dreptul persoanei vizate de a primi într-un format structurat și care poate fi citit într-un mod automat datele cu caracter personal care o privesc și care le-a furnizat operatorului
Dreptul de a depune plângere dreptul persoanei vizate de a depune plângere la ANSPDCP

 

 

Toate aceste drepturi ce aparțin persoanelor fizice pot fi exercitate la cererea expresă a titularului datelor.

 

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • se aplică prelucrării de către Dent Complet a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice și prin sistemele clasice de arhivare;
 • nu se aplică obligațiilor pe care Dent Complet le-ar putea avea în temeiul legislației naționale în domeniul specific de activitate.

 

 

 1. Ce date colectăm și scopul colectării

 

Găsiți în cele ce urmează explicații cu privire la modul în care Dent Complet colectează, utilizează, protejează datele dvs cu caracter personal atunci când alegeți să fiți pacientul nostru, precum și în scop de marketing dacă v-ați exprimat consimțământul în acest sens.

 

Este important să știți că, în contextul colectării și folosirii datelor tale, am implementat, la nivel tehnic, toate măsurile necesare, astfel încât datele personale să fie protejate

 

 

 

DATE COLECTATE SCOPUL COLECTĂRII
Date de contact și date de identificare
Vă înregistrăm numele, numărul de telefon și adresa de e-mail în momentul în care înregistrați o solicitare de programare la noi pe site sau în momentul în care vă completați Fișa pacientului, chestionarele sau formularele de consimțământ necesare realizării procedurilor de tratament.

Vă înregistrăm și adresa de domiciliu, număr de contact în caz de urgențe și numele medicului de familie odată cu întocmirea fișei pacientului.

Folosim numele dumneavoastră pentru a vă  realiza o programare, a comunica cu dumneavoastră și a comunica comenzile pentru lucrări către tehnicienii cu care colaborăm.

Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă răspunde la solicitări sau pentru a vă comunica programările și pentru a vă trimite newsletter-ul nostru periodic (vă putem trimite acest newsletter prin e-mail dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la comunicările de tip marketing).

Folosim adresa de domiciliu și CNP -ul pentru a va putea întocmi factura fiscala și a vă putea diferenția dacă există mai multe nume identice.

Folosim numărul de contact în cazul intervenirii unor situații de urgențe medicale.

Date referitoare la plăți
Dacă plătiți contravaloarea serviciilor prin intermediul cardului bancar înregistrăm datele de pe cardul dumneavoastră. Folosim datele cardului dumneavoastră de plată pentru a primii sumele de bani pentru serviciile prestate.
Date referitoare la istoricul medical
Colectam informații despre istoricul dumneavoastră medical general, despre tratamentele stomatologice realizate în clinica noastră, cât și poze intra-si extra-orale, radiografii dentare retroalveolare, panoramice și 3D;toate acestea  pentru a  putea genera diagnosticele si planurile de tratament . Păstrăm aceste informații pentru a vă putea trata în viitor.

În situația în care optați să solicitați serviciile de specialitate în altă locație aceste documente vă sunt eliberate la o simplă solicitare.

 

Supravegherea video
Imaginea dumneavoastră poate să fie capturată când intrați în clinică și în cadrul recepției și al sălilor de așteptare prin mijloacele de supraveghere video existente în incinta clinicii. Folosim supravegherea video pentru a preveni și a detecta posibile infracțiuni și pentru siguranța pacienților și a personalului.

 

Date referitoare la copii

În situația în care copilul dumneavoastră beneficiază de tratamente în cadrul clinicii vom procesa date referitoare la istoricul său medical, probleme speciale de sănătate toate aceste informații fiind necesare pentru a i se putea realiza tratamentul.

 

Cum pastram datele dvs cu caracter personal

Trebuie să știți că dacă nu ne furnizați datele personale obligatorii nu vă putem trata în clinica noastră.

 

În ceea ce privește accesul la datele dumneavoastră personale este bine să știți că  acestea pot fi accesate doar de echipa noastră și de împuterniciții noștri cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, și în cazuri excepționale, și doar în urma unui demers legal, de reprezentanți ai instituțiilor publice din România în exercitarea unei obligații legale.

 

 1. Temeiul legal al Prelucrării

 

Scopurile Prelucrării au ca temei unul dintre următoarele:

 1. Consimțământul persoanei vizate cu privire la prelucrare.
 2. Executarea unui contract prelucrarea fiind necesară pentru executarea unui contract pe care dumneavoastră, persoana vizată, l-ați încheiat cu noi pentru prestarea unor servicii mai complexe.
 3. Respectarea unei obligații legale atunci când dispoziții legale stabilesc o astfel de obligație în sarcina noastră.
 4. Interesul legitim atunci când prelucrarea respectă un interes legitim al nostru pentru a justifica prelucrarea.

 

 

 1. Destinatarii colectării

 

Pentru că prețuim relația pe care o avem cu toți cei care au avut încrederea să ne furnizeze datele lor cu caracter personal și să ne fie clienți îi asigurăm că nu le vom vinde datele furnizate către nicio terță parte. Dent Complet nu a vândut, nu vinde și nu va vinde în niciun context datele tale către terțe părți.

Vom permite accesul la datele dumneavoastră către angajații noștri si tehnicienii colaboratori, care vor utiliza datele dumneavoastră în scopurile pentru care au fost colectate.

Vom transmite datele cardului dumneavoastră și datele bancare către furnizorul nostru de servicii de plată electronică pentru procesarea plăților.

 

 1. Perioada de stocare

Păstrăm datele furnizate sau colectate pentru perioada necesară corespunzătoare scopului colectării, respectiv în conformitate cu obligațiile legale.  

Păstrăm datele dumneavoastră de contact pentru o perioadă de patru ani de la data colectării.

Păstrăm informații legate de plățile realizate pe perioada stabilită de legislația specială în domeniu.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt șterse automat după o perioadă de 30 zile, cu excepția situațiilor în care sunt păstrate în legătură cu un incident, situație în care acestea sunt păstrate pe perioada în care se desfășoară o anchetă, iar în situația în care nu există o astfel de anchetă 4 ani de la data incidentului.

 

 1. Marketing

Folosim datele dumneavoastră personale (nume și email) pentru a furniza informații legate de igiena orală.

Puteți opta să nu mai primiți mailuri de promovare din partea noastră prin comunicarea dorinței de a nu mai fi contactat la datele de contact furnizate. Astfel dezabonarea de la newsletter-ul Dent Complet, alegând astfel să nu mai primiți mesajele noastre, se poate realiza prin una din următoarele modalități:

– folosind link-ul de dezabonare pe care orice newsletter trimis de noi îl conține;

– prin email, trimițând un email către noi prin care menționați că nu mai doriți să primiți newsletter-ul nostru.

 

Indiferent de modul în care ați decis să vă dezabonați, nu vă vom mai trimite newsletter-ul nostru. Ne rezervăm 72 de ore de la primirea solicitării de dezabonare pentru a rezolva orice situație de acest gen.

 

 1. Securitatea informațiilor furnizate

Protejăm datele dumneavoastră personale împotriva oricărui acces neautorizat, folosinței în alte scopuri decât cele menționate în cuprinsul prezentei Politici, alterării sau pierderii informațiilor, în acest sens ne-am asigurat cu privire la acest aspect prin achiziționarea și contractarea unor servicii cât mai sigure pe piața existentă.

Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja datele dumneavoastră personale, însă având în vedere mediul online de transmitere care nu este complet securizat nu putem să vă garantăm securitatea unor astfel de transmiteri de informații, astfel orice transmitere de informații online este realizată pe riscul dumneavoastră.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dumneavoastră personale foarte sensibile, spre exemplu privind contul dumneavoastră, printr-un mijloc de comunicare la distanță. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

 

În cazul existenței unor reglementări distincte între Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Legislația privind Protecția Datelor, cele din urmă vor prevala.